FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खाध्य सामग्रीको दर भाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा

गरुडा नगरपालिका अन्तर्गत नोवल कोरोना भाईरस (COVID-19) हेल्प डेस्क तथा घर दैलो गरि फोरहेड टेम्परेचर मेशिन बाट टेम्परेचर चेक गरेको मिति २०७६/१२/०९ गते देखि २०७६/१२/२४ सम्मको विवरण |

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages